Sıkça Sorulan Sorular

BAP  Koordinatörlüğüne  nasıl başvurup yardım alabiliriz?

BAP  Koordinatörlüğüne   e-posta (bap@sbu.edu.tr veya bapihale@sbu.edu.tr) veya telefonla (yönetim sekmesindeki iletişim bilgilerinden) başvurup yardım alınabilir. Üniversitemiz WEB sayfasında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (bap.sbu.edu.tr) sayfası incelenerek proje başvuru ve takip aşamaları hakkında bilgi alınabilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerde kimler proje yürütücüsü olabilir? Öğretim Görevlisi bu projelerde proje yürütücüsü olabilir mi?

Üniversitemiz öğretim üyelerinden en az doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar proje yürütücüsü olarak BAP projelerine başvurabilir.

Araştırma Görevlilerinin başvurabileceği projeler nelerdir?

BAP Yönerge ve Kılavuzunda gerekli bilgiler mevcut olup; araştırma görevlileri projelerde yardımcı araştırmacı olarak görev alabilir. Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık) eğitimlerine devam etmekte olan araştırma görevlileri adına proje başvuruları danışman öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

BAP Projesi sunulması aşamasında alet/donatı/teçhizat/yazılım/sarf malzemesi gibi alımlar için proforma faturaların proje başvurusuna eklenmesi gerekmekte midir? Yoksa, proje başladıktan sonra alımlar yapılırken şartnamelerle birlikte proforma faturaların verilmesi yeterli midir?

BAP Projesi sunulması aşamasında alet/donatı/teçhizat/yazılım/sarf malzemesi gibi alımlar için proforma faturaların bütçeyi oluşturabilmek adına proje başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.

BAP projelerinde ihale yapılmaksızın doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlar için üst limit ne kadardır? Alet/donatı/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı gibi bütün kalemler için doğrudan temin yoluna gidilebilir mi?

Doğrudan temin limiti her sene Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2020 Doğrudan Temin Limitleri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 97.008 TL dir.

Alet/donatı/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı gibi bütün kalemler için esas olan alım şekli ihaledir. Doğrudan temin de bir ihale şekli olup ihtiyaçlar ve aciliyet doğrultusunda başvurulan bir temin usulüdür. Doğrudan temin limitini aşan alımlar için pazarlık usulü ihale, belli istekliler arasında ihale gibi diğer ihale yöntemleri kullanılmaktadır.

BAP projelerinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için şartname hazırlamak gerekmekte midir?

BAP projelerinde tüm ihale şekillerinde olduğu gibi doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için de şartname hazırlamak gerekmektedir. Şartnamenin hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar BAP web sayfasında belirtilmiştir.

BAP projeleri kapsamında istenilen bir malzeme için firmalar teklif vermezlerse, bu malzemenin temin edilmesi için yöntem nedir?

Satın alma yönetmelikleri çerçevesinde yeniden düzenleme ve teklif istenir.

BAP projelerinin kabul edilmesi ve sonrasında, proje önerilirken alınması planlanan malzeme kullanımdan kalkar ise benzer malzemelerin fiyatları yüksek olsa dahi alım yapılabilir mi?

Yürütücünün talebi, Proje süresi içerisinde, proje ödeneğinin yeterli olması ve rekabet koşullarının sağlanması halinde alım yapılabilir.