İletişim
  Ad Soyad      Görev      e-Posta    Telefon
Doç.Dr.Halit ÇINARKA  

Bap       Koordinatörü

        halit.cinarka@sbu.edu.tr     Dahili/1660
Abdullah ŞAHİN Müdür abdullah.sahin@sbu.edu.tr  Dahili/1665
Behice Nur ERDÖL

Proje Ofisi

   behicenur.erdol@sbu.edu.tr  Dahili/1666
Hazal TOPCU Proje Ofisi hazal.topcu@sbu.edu.tr  Dahili/1664 

Serhat MERİH

Tolga ERİŞ

Satınalma Ofisi

 serhat.merih@sbu.edu.tr

 tolga.eris@sbu.edu.tr

 Dahili/1663

Dahili/1662

 
Mustafa SİVEREKLİ Proje Ofisi mustafa.siverekli@sbu.edu.tr Dahili/1667

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi 

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad.

No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

Tel: +90 216 418 96 16