Sıkça Sorulan Sorular

BAP  Koordinatörlüğüne  nasıl başvurup yardım alabiliriz?
BAP  Koordinatörlüğüne   e-posta (bap@sbu.edu.tr) veya telefonla (+90 216 418 96 15-16-18) başvurup yardım alınabilir. Detaylı bilgiler için web sayfası ( bap.sbu.edu.tr ) incelenebilir.

 

· Sağlık Bilimleri   Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerde kimler proje yürütücüsü olabilir? Öğretim Görevlisi bu projelerde proje yürütücüsü olabilir mi?
Öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje yürütücüsü olabilir. Öğretim görevlisi eğer doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış ise proje yürütücüsü olabilir.**Kongre, Yayın ve Atıf Projeleri bu kapsam dışında olup Üniversitemizde kadrosu bulunan tüm  akademisyenler proje yürütücüsü olabilir.

 

·  Araştırma Görevlilerinin başvurabileceği projeler nelerdir?
Proje tipine göre değişmektedir. Örneğin Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen projeler ve TÜBİTAK projelerinde proje yürütücüleri öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar olabilmektedir. Lisansüstü (Yüksek Lisans , Doktora ve Tıpta Uzmanlık ) eğitimlerine devam etmekte olan Araştırma Görevlileri projelerde araştırmacı olarak yer alabilirler. Avrupa Birliği Projeleri kapsamında araştırmacılar; genelde “Başlangıç Seviyesindeki Araştırmacı” ve “Deneyimli Araştırmacı” olarak tanımlanmaktadır. Başlangıç Seviyesindeki Araştırmacı kariyerinin ilk 4 yılında olan araştırmacıyı, Deneyimli Araştırmacı ise doktora derecesini alan ya da lisans derecesi aldıktan sonra kariyerinde 4 yılını dolduran araştırmacıyı tarif etmektedir. Bu tanımlamalara uygun olarak Araştırma Görevlileri projelerde yer alabilirler. Ayrıca Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie özel programı kapsamında bireysel proje başvuruları bulunmaktadır. Araştırma görevlileri bu projelere de başvurabilirler.

 

·  BAP Projesi sunulması aşamasında alet/donatı/teçhizat/yazılım/sarf malzemesi gibi alımlar için proforma faturaların proje başvurusuna eklenmesi gerekmekte midir? Yoksa, proje başladıktan sonra alımlar yapılırken şartnamelerle birlikte proforma faturaların verilmesi yeterli midir?
Proje bütçesinin oluşturulabilmesi için yaklaşık bedel tespitinde proforma fatura eklenmesi gerekir. Proje kabulünden sonra malzeme alımı için talep gönderilirken istenirse proforma fatura tekrar teknik şartname ile birlikte sunulabilir.

 

·  BAP projelerinde ihale yapılmaksızın doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlar için üst limit ne kadardır? Alet/donatı/teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı gibi bütün kalemler için doğrudan temin yoluna gidilebilir mi?
Doğrudan temin limiti her sene Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2013 yılı için doğrudan temin üst limiti 52.000,00 TL’dir(KDV DAHİL).  Limitler dâhilinde her türlü alım doğrudan temin yoluyla yapılabilir.

 

·  BAP projelerinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için şartname hazırlamak gerekmekte midir?
Şartname hazırlanması gerekmektedir. Şartnamenin hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar BAP web sayfasında belirtilmiştir.

 

·  BAP projeleri kapsamında istenilen bir malzeme için firmalar teklif vermezlerse, bu malzemenin temin edilmesi için yöntem nedir?
Satın alma yönetmeliği çerçevesinde yeniden teklif istenir.

 

·  BAP projelerinin kabul edilmesi ve sonrasında, proje önerilirken alınması planlanan malzeme kullanımdan kalkar ise benzer malzemelerin fiyatları yüksek olsa dahi alım yapılabilir mi?
Proje ödeneğinin yeterli olması ve rekabet koşullarının sağlanması halinde alım yapılabilir.